10 trang web hiện có lượt truy cập nhiều nhất thế giới năm 2017

1. Google.com

Dẫn đầu danh sách này là trang web tìm kiếm Google với lượt truy cập lên tới 1,6 tỷ người/tháng.

 Số người truy cập: 1,6 tỷ người/tháng.

Google có số người truy cập: 1,6 tỷ người/tháng.

  2. Facebook.com

Số lượt truy cập: 1,1 tỷ người/tháng.

Số lượt truy cập: 1,1 tỷ người/tháng.

3. YouTube.com

Số lượt truy cập: 1,1 tỷ người/tháng.

Số lượt truy cập: 1,1 tỷ người/tháng.

4. Yahoo.com

Số lượt truy cập: 750 triệu người /tháng.

Số lượt truy cập: 750 triệu người /tháng.

5. Amazon.com

Số lượt truy cập: 500 triệu người/tháng.

Số lượt truy cập: 500 triệu người/tháng.

6. Wikipedia.com

Số lượt truy cập: 475 triệu người /tháng.

Số lượt truy cập: 475 triệu người /tháng.

7. Twitter.com

Số lượt truy cập: 290 triệu người/tháng.

Số lượt truy cập: 290 triệu người/tháng

8. Bing.com

Số lượt truy cập: 285 triệu người/tháng.

Số lượt truy cập: 285 triệu người/tháng

9. Ebay.com

Số lượt truy cập: 285 triệu người/tháng.

Số lượt truy cập: 285 triệu người/tháng.

10. MSN.com

 Số lượt truy cập: 280 triệu người/tháng.

Số lượt truy cập: 280 triệu người/tháng.

Theo eBMBA

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s