10 trang web hiện có lượt truy cập nhiều nhất thế giới năm 2017

1. Google.com

Dẫn đầu danh sách này là trang web tìm kiếm Google với lượt truy cập lên tới 1,6 tỷ người/tháng.

 Số người truy cập: 1,6 tỷ người/tháng.

Google có số người truy cập: 1,6 tỷ người/tháng.

  2. Facebook.com

Số lượt truy cập: 1,1 tỷ người/tháng.

Số lượt truy cập: 1,1 tỷ người/tháng.

3. YouTube.com

Số lượt truy cập: 1,1 tỷ người/tháng.

Số lượt truy cập: 1,1 tỷ người/tháng. Continue reading

Advertisements